Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Göta landsväg (skylt)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Vägen är Stockholms äldsta landsvägsförbindelse med de sydligare landskapen och den är i dag endast bevarad i ursprunglig form på ett par ställen. Den bästa uppfattningen om den gamla vägens utseende får man här på Årstafältet.

Vägsträckningen började vid Götgatan på Södermalm och gick över Skanstull, där det tid-igare fanns landförbindelse. Därefter fortsatte vägen mot Årsta, förbi Långbro och genom Huddinge. I Botkyrka passerade vägsträckningen Flottsbro vid sundet mellan Albysjön och Tullingesjön och gick därefter vidare mot Södertälje.

Göta landsväg fanns redan under medeltiden, men kan mycket väl ha haft en forntida föregångare. Vägsträckningen över Årstafältet kan ha sammanbundit de forntida gårdar som fanns på ömse sidor om fältet. I norr låg Valla och Bägersta, söderut Östberga och Ersta. Intilliggande gravfält visar att dessa gårdar har funnits redan under yngre järnålder (600-1050 e.Kr.).

När den nya landsvägen från Hornstull till Fittja anlades på 1660-talet förlorade Göta landsväg sin betydelse som den enda landförbindelsen söderut från Stockholm.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad