Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kärl (Keramik), arkeologiskt fynd nummer 1b, anläggning nummer 2 i fornlämning RAÄ 139, Spånga socken

Sakord: Kärl
Material: Keramik
Vikt i kg: 1,1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: Koncentration i öster inom sotlagret
Fyndnr.: 1b
Undernummer: 1b:1

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 139, Spånga socken
Anläggningsnr.: 2
Typ av anläggning: Skärvstenshög

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad