Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här ligger Stockholms kommuns största gravfält med cirka 145 synliga gravar från den yngre järnåldern 550-1050 e Kr.

Gravfälten är ofta placerade i anslutning till gårdar och byar. Denna plats är med största sannolikhet begravningsplats för Lunda och Skesta byar. Byarna finns skriftligt belagda sedan 1400-talet.

På gravfältet finns 120 runda stensättningar, 1 kvadratisk, 8 rektangulära, 2 treuddar, 11 högar samt 3 skeppssättningar. Gravarna syns som övertorvade förhöjningar i marken.

Skeppssättningar är en relativt ovanlig gravform i Mälardalen. Det är en fornlämning av resta stenar, som ställts i form av ett skepp. Undersökta skeppssättningar har på Gotland visat sig innehålla gravar från bronsålder medan i Mälardalen är de från vikingatiden.

Under yngre järnålder brändes den döde vanligen på bål varefter graven byggdes på platsen för bålet. Tillsammans med de brända benen påträffas vid utgrävningar ofta personliga tillhörigheter som till exempel glaspärlor, kammar, spännen, hängen, keramik och redskap.

Först vid kristendomens införande i Sverige vid slutet av 1000-talet anlades gemensamma gravfält vid kyrkan och de gamla gårdsgravfälten övergavs.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad