Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Boplats (bronsålder), fornlämning RAÄ 135 i Spånga socken, Akalla

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970.
Typ av fornlämning: Boplats
Datering: Bronsålder
Antal anläggningar: 3

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Fornlämningen var belägen i en SV sluttning, ca 50 m öster om Norrviksvägen och ca 400 m väster om Akalla gård. Berg i dagen förekom på enstaka ställen. De tre anläggningarna låg helt nära varandra, A2 OSO om och kant i kant med A1, A3 strax SSV om A1. En av dem var okänd före undersökning. Anläggningarnas diameter var 7, 4,5 respektive 8 m och uppbyggda av stenar i 1-3 skikt.

Ytterligare ett undersökningsschakt drogs genom området, 35 m söderut och 20 m mot NNO från A2. En 40 m lång stensträng i riktning NNO-SSV, belägen ca 10 m väster om A1, snittades. Dessutom undersöktes en oval stensamling, 2,5 x 4 m, belägen ca 50 m NO om A2, men inget anmärkningsvärt hittades. Fosfatprover togs i området. Samtliga anläggningar togs bort i samband med undersökningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad