Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Torpet Lugnet och fornlämningar i Judarskogen

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid torpet)

Torpet som du ser här, ligger på gränsen mellan Södra Ängby och Nockebyhov. Det har kallats Lilla Lugnet eller Backstugan Lugnet och har ursprungligen hört till Åkeshovs slott.

Från invigningen av skylten "Torpet Lugnet och fornlämningar i Judarskogen" 31 maj 2012.
Från invigningen av skylten 31 maj 2012. Fotograf Barbro Århem.

Torpet är ett av de få kvarvarande torpen i Bromma och betecknas som ”stattorp” eller ”dagsverkstorp”. Det låg under Åkeshovs slott, där torparen skulle utföra dagsverken för sin försörjning och för detta ersattes in natura.

Torpet Lugnet finns utmärkt på flera kartor från 1818 och framåt men är säkert äldre. Redan i slutet av 1600-talet omnämns två olika torpare i Lugnet, men eftersom det även fanns ett torp Lugnet nära Bromma kyrka är det osäkert vilket som avses.

Torpfunktionen med dagsverksplikt upphörde 1855, men Lugnet var bebott som utarrenderad lägenhet fram till 1915. Ägaren till Åkeshov upplät på arrende från 1867 gården Gubbkärret, som kom att omfatta även torpen Lugnet och Färjestaden. Det senare låg vid Ängby badet.

Torpet Lugnet är knuttimrat. Det större rummet, som också användes som kök, har en öppen spis med bakugn vilken nu är igenmurad. Kammaren har en vacker kakelugn hopsatt av kakel från två 1760-talskakelugnar. Stugan brann 1976 men restaurerades. Parboden, nordöst om torpet, är byggd omkring år 1700 men hitflyttad 1936 från Igeltorp i Salems socken. Från samma socken kommer också logen som stått vid Rosendals gård. Den har här fungerat som samlingslokal för den flickscoutverksamhet, som från 1932 bedrevs vid Lugnet.

Området har varit bebott länge. På höjdplatån strax norr om torpet finns en röseliknande stensättning. Den är rund, ca 6 meter stor, och är kantad med stenar. Nordväst om torpet, likaså på krönet av en höjd, finns en rektangulär stensättning, 8 x 10 meter stor. Även den är kantad med stenar och har tre bevarade hörnstenar varav två är uppresta. Ännu en rund stensättning finns lite längre mot nordväst. Ingen av gravarna är undersökta, men de skulle kunna vara från bronsåldern.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad