Sök

Sökresultat

130 träffar på Borgmästare

Sadelmakare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Ritning över hus i kvarteret Vattumannen

Ritning över hus i kvarteret Vattumannen

Porträttbild av Carl Lindhagen

Porträttbild av Carl Lindhagen

Swarfware-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Lottning med barnhusgosse i Stockholm Rådhus

Lottning med barnhusgosse i Stockholm Rådhus

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Borgare edh.

Borgare edh.

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Om lööst partij.

Om lööst partij.

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Om them som ropa och skrika på gatun .

Om them som ropa och skrika på gatun .

Barnamord 1494

Barnamord 1494

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Upp till val (1935)

Upp till val (1935)

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Anton Nyström erbjuds gå med i ny republikansk klubb - brev 1917

Anton Nyström erbjuds gå med i ny republikansk klubb - brev 1917

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 tr.

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 tr.

Ordning för fohrmän och herbergerare.

Ordning för fohrmän och herbergerare.

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.