Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Denna ordning från 1661 innehåller de bestämmelser som stadens utländska köpmän måste rätta sig efter. I staden verkade framför allt tyska köpmän sida vid sida med sina svenska kollegor. Men också ryska och holländska köpmän hade hittat hit.

Det var inte ovanligt att köpmännen kom när vattnet ännu var farbart och stannade över vintern. Sedan köpte de upp varor som de kunde sälja i sina hemländer när skeppen återigen kunde segla. Dessa "tillfälliga" köpmän var tillåtna att sätta upp bodar och göra affärer. De var dock tvungna att registrera sig hos myndigheterna. De var inte speciellt väl sedda och fick betala högre skatter och avgifter än de bofasta affärsmännen. 8 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur  Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad