Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Remsnidare-Taxa.

Remsnidaren tillverkade alla nödvändiga tillbehör till häst och vagn. Man kan ge exempel som vagnstyger, tömmar, sadelgjordar, grimmor. Listan innehåller priser på dessa och andra varor. Anledningen till att borgmästare med råd hade tagit beslut om denna prislista var de många klagomålen från medborgarna. Åsikten var att hantverkarna tog för mycket betalt för sina varor. 2 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad