Text

Skräddare-Taxa.

Denna text från 1654 beskriver de priser som skräddarna i staden ska ta ut för sina varor. Stadens styrelse har fått klagomål att hantverkarna tar ut för höga priser. Med denna prislista vill de sätta stopp för individuella prissättningar.

En intressant iakttagelse är att prislistan delas in i "adelige danskläder", "adelige qwinnekläder" och kläder "för borgare qwinfolck". Det var alltså kvinnor från adelns och borgarnas kretsar som var de vanligaste kunderna.

Exempel på klädesplagg från listan:
"Een flax medh knappar uthi ärmarna achter och fram",
"Ett snörlijff stickat medh fiskbeen",
"Een tysk kappa medh fyhre rader snören",
"Een underklädning slätt och rätt".

Priserna är angivna i daler och ören. Frakturstil. Fyra sidor.

Utdrag ur  Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bildkonst
Tema

Bildkonst

Konstverken i Stockholmskällan avbildar Stockholm, människorna eller verksamheten i staden på ett eller annat sätt. Med konstens hjälp kan du studera stadens utveckling. Särskilt v…

Fotografier
Tema

Fotografier

Ett fotografi kan användas som historisk källa. Vi kan till exempel jämföra bilder med hur det ser ut idag för att upptäcka vad som är annorlunda och vad som fortfarande är lika.

Sankt Eriks årsbok 2000. Hantverkare i Stockholm

Sankt Eriks årsbok 2000. Hantverkare i Stockholm

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…