Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Skräddare-Taxa.

Denna text från 1654 beskriver de priser som skräddarna i staden ska ta ut för sina varor. Stadens styrelse har fått klagomål att hantverkarna tar ut för höga priser. Med denna prislista vill de sätta stopp för individuella prissättningar.

En intressant iakttagelse är att prislistan delas in i "adelige danskläder", "adelige qwinnekläder" och kläder "för borgare qwinfolck". Det var alltså kvinnor från adelns och borgarnas kretsar som var de vanligaste kunderna.

Exempel på klädesplagg från listan:
"Een flax medh knappar uthi ärmarna achter och fram",
"Ett snörlijff stickat medh fiskbeen",
"Een tysk kappa medh fyhre rader snören",
"Een underklädning slätt och rätt".

Priserna är angivna i daler och ören. Frakturstil. Fyra sidor.

Utdrag ur  Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad