Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Lijnwäfware-Taxa.

Linvävarnas prislista såsom den bestämdes av borgmästare med råd år 1654. Det hade nämligen kommit klagomål från allmänheten att hantverkarna tog ut på tok för höga priser för sina varor. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad