Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Swerdfeijare-Taxa.

Staden hade naturligtvis hantverkare som tillverkade svärd! Prislistan hade bestämts efter att borgmästare med rådet hade fått mottaga klagomål från allmänheten. De klagade på att hantverkarna tog ut alldeles för höga priser för sina varor.

Svärden kostade olika beroende på storlek och material. Det dyraste svärdet är förgyllt. 2 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad