Ritning

Ritning över hus i kvarteret Vattumannen

[Maria?]; [Vattumannen?] [151=2?]; Justitita Borgmästaren Petter Aulavill; [Plan]; [Fasad]; [Bod]