Karta från 1893
1893 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1893 års karta över Stockholm

Kartan visar Stockholm med omnejd och består av 9 kartblad. Kartan tillkom 1844-1850, gavs ut 1861 och reviderades 1891-1893.

1893 års karta visar trakten kring Stockholm och består av 9 kartblad. Kartan uppmättes 1844-1850 och gavs ut av Topografiska corpsen 1861. 1891-1893 uppdaterades kartan med nya uppgifter.

Kartan visar omfattar det område som idag räknas till Stockholms innerstad med förorter och en stor del av Stockholms län. 

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad