Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stockholms stadsmuseum

Skomakare-Taxa.

Stadens invånare klagar på att hantverkarna tar ut för höga priser för sina varor. Med denna prislista från år 1654 bestämmer stadens styrelse exakt vilket pris som skomakaren ska ta för sina varor. Myntslagen är daler och öre.

Några exempel på varor ur prislistan:
"Ett paar goda waxade stöflar medh stoora ryttare kraghar",
"Ett paar starcka treesolade drenge skoor",
"Ett paar qwinfolcks tofler".


Just skor är de vanligast förekommande föremålen som hittas vid arkeologiska utgrävningar. Det beror på att läder inte förmultnar så lätt som exempelvis tyg. 2 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad