Karta från 1921
1921 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1921 års karta över Stockholm

Registerkartan över Stockholm är tillkommen mellan 1918 och 1921 och består av 122 kartblad, med information om fastigheter och tomter i Stockholms stad.

Stockholms stads första registerkarta är från 1918-1921 och består av 122 blad. Registerkartan kan verka informationsfattig, men är ett bra hjälpmedel om du vill hitta äldre fastigheter.

Bebyggelsen är främst ordnad med tomter i namngivna kvarter. Det finns också några spridda stadsägor som är numrerade 1, 158-162, 177-182 och 221-222. Stadsägorna 1 och 159-162 omfattar exempelvis Centralstationen med bangården och stadsäga 181 är på Skeppsholmen. Vissa byggnader är utritade, som kyrkorna, Kungliga Slottet, Riksdagshuset, Kungliga Operan och Nationalmuseum. Vid järnvägsbron syns badinrättningen Strömsborg, ett flytande kallbadhus som låg i Riddarfjärden från 1880-talet till mitten av 1930-talet.

Registerkartan från 1918-1921 upprättades av August Emanuel Påhlman, som också var stadsingenjör i Stockholm. Den innehåller bladnummer: 1, 5-7, 10-12, 15-17, 20-22, 25-28, 30-33, 35-38, 40-59, 61-69, 72-77, 80-87, 90-97, 100-108, 112-118, 120, 122-128, 134-137, 140, 145-148, 152-157, 6545 och 6546. De flesta bladen är i skala 1:2000. Observera att bladen kan ha fått tillägg efter 1921, som ritats direkt på originalbladet. Dateringen är därför satt från 1918 och fram till året då bladet makulerades (1933).

Kartans olika blad visar bland annat stadsgräns, församlingsgränser, fastigheternas gränser, kvartersnamn, tomtnummer och stadsägonummer. Varje fastighet har en unik beteckning – som kallas fastighetsbeteckning – men fastighetsbeteckningar kan ha förändrats över årens lopp. Det kan därför vara svårt att hitta och tolka de äldre fastighetsbeteckningarna, speciellt i förorterna.

Uppdaterad