Text

Kleensmidar-Taxa.

Klensmeden tillverkade mindre järnföremål, till exempel lås och nycklar. Motsatsen var grovsmeden. I denna prislista kan man se vad det kostade att beställa ett "gemeent portelåsz". Anledningen till att borgmästare med rådet hade tagit beslut om denna prislista var de många klagomålen från medborgarna. Åsikten var att hantverkarna tog för mycket betalt för sina varor. 2 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.