Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stockholms stadsmuseum

Swarfware-Taxa.

Detta är en prislista på varor som svarvaren tillverkade på 1600-talet. Den är bestämd av borgmästare med rådet. Den tillkom på grund av att folk klagade på att hantverkarna i staden satte sina egna (på tok för höga!) priser.

Exempel ur prislistan:
"En spinnråck medh trampa. 6 daler."
"Ett dussin pepparqvarner. 9 daler 8 öre."
"Ett käggelspeel. 1 daler 8 öre."
2 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad