Text

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

I denna förordning bestäms det att alla personer, såväl såna som kommer från övriga landet som sådana som kommer resande från andra länder, ska registreras hos "Stadsens capitain". Det är husvärdarna som har skyldighet att anmäla sina hyresgäster hos stadens myndigheter. Om de inte gör detta väntar böter. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

"Förteckning på utländningar..." 1828

"Förteckning på utländningar..." 1828

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

Migration
Tema

Migration

Vem får komma in i Sverige och hur har vi sett på invandring till landet genom tiderna? Under perioden 1906-1927 kom oväntat många migranter till Sverige. Här får du möta några av…