Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1654-07-12). Stadsmuseet i Stockholm

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

I denna "Ordningh och stadga" räknar borgmästare med rådet och överståthållaren upp 8 punkter som måste åtlydas av den som vill ta upp ett ärende till domstol. Anledningen är, enligt de styrande, att många onödiga ärenden kommer till domstolen. Ärenden som kanske kunde gjorts upp utan domstol. Domarnas tid slösas därmed bort. 6 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur  Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad