Sök

Sökresultat

103 träffar på Borgmästare

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

Borgmästare Lindhagen och laglösheten - insändare 1908

Borgmästare Lindhagen och laglösheten - insändare 1908

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Lijnwäfware-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

"Vad är skandal? Flaggningen på rådhuset för tsaren" - artikel 1909

"Vad är skandal? Flaggningen på rådhuset för tsaren" - artikel 1909

Wagnmakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Betänkande angående förändring uti Stockholms stads fattigwård /  författadt och till Kongl. directionen ingifwit af herr borgmästaren P. E. Hallquist,

Betänkande angående förändring uti Stockholms stads fattigwård / författadt och till Kongl. directionen ingifwit af herr borgmästaren P. E. Hallquist,

Swerdfeijare-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Borgare edh.

Borgare edh.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.