Text

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor] Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

Stadens styrelse skriver här att det har uppkommit konflikter mellan ryska köpmän och svenskar på grund av språksvårigheter. Därför bestämmer myndigheterna i denna skrift att inga affärer ska göras upp mellan de två grupperna utan att en tolk eller medlare är närvarande. 4 sidor. Frakturstil.