Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Skinnare-Taxa.

Allmänheten klagade på att hantverkarna tog för mycket betalt för sina varor. Stadens styrelse bestämde då priser för de olika hantverkens varor som alltså inte fick överskridas. Här har vi skinnarskråets prislista.

Den är uppdelad på:
"Arbetslöhn till underfodrade manfolkskläder".
"Qwinnokläder."
"Gångetäckn".
"Beredarelöhn."

Under rubriken "Beredarelöhn" anges vad det kostar att lämna in ett eget djurskinn och få det iordninggjort. 2 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad