Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1635), Fleming, Clas (1592-1644). Stadsmuseet i Stockholm

Ordning och stadga, huruledes kiöphandelen och handtwerken rätt delas, och uthi ordenteligit och godt tilstånd komma måtte...

Denna text från stadens styrelse år 1635 handlar om stadens köpmän och hantverkare och de regler som de måste följa. Överståthållaren betonar vikten av att vara ärlig i sitt arbete. Att landets välstånd bygger på en välskött handelsverksamhet.

Man bestämmer också vilka varor som ska ingå i sortimentet för ett flertal handelsyrken. Vad man måste saluföra om man vill kalla sig vinhandlare, exempelvis. Personer som bara driver omkring utan att tjäna till sitt uppehälle (undantaget hovtjänare och och så kallade fria personer,) ska tilldelas ett hantverk som passar honom att utöva. De "onyttiga" personer (de som inte har någon sysselsättning) som påträffas härefter, ska slås i järn, det vill säga i handbojor. 24 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur  Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad