Text

[Om byggande av hus på lediga tomter] Om desseinen uppå tompterne och förfalne huusz

I denna förordning från 1635 uppmanas alla ägare till "ödhes och affbrända tomptar här i staden" att låta bebygga dessa med "murfasta" (försedda med tjocka murar) hus. Senast på Philippi Jacobi dag (1 maj) ska varje tomtägare infinna sig hos borgmästaren och rådet med ägarbevis. Tomtägaren har två alternativ:

1. Att efter en bestämd ritning själv bygga huset på egen bekostnad.

2. Sälja tomten till någon som är villig att bekosta ett husbygge.

På 1600-talet växte Stockholm både till yta och folkmängd. Efter en stor brand år 1625 utarbetade man en stadsplan både för malmarna och Gamla stan med ett rutnät efter ideal från kontinenten. År 1636 gjorde Anders Torstensson en ny stadsplan för Norrmalm. Planerna gick inte att förverkliga helt och hållet på grund av att stadens terräng var lite för bergig för att kunna skapa raka gator överallt. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1600 / Claes Ellehag

1600 / Claes Ellehag

Befolkning och bebyggelse / Linnea Forsberg

Befolkning och bebyggelse / Linnea Forsberg

Staden växer!
Tema

Staden växer!

Ända sedan det började bo människor i Stockholm har staden vuxit och blivit större. I temat Staden växer kan du läsa om hur Stockholm har vuxit som årsringarna på ett träd.

Stora branden 1625 / Linnea Forsberg

Stora branden 1625 / Linnea Forsberg

Södermalms stadsplan under 1600- och 1700-talen / Marianne Råberg

Södermalms stadsplan under 1600- och 1700-talen / Marianne Råberg