Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Krukomakare-Taxa.

Krukmakarens prislista innehåller inte så många varor. Han tillverkade helt enkelt krukor och skålar som "sälies alt effter kannerummet ". Kannerum var en måttenhet. Vidare sålde han egentillverkat kakel i färgerna vitt, grönt och svart. Dessa användes till kakelugnarna. Hantverkarnas prislistor var bestämda av borgmästare med rådet efter klagomål från allmänheten. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad