Sök

Sökresultat

140 träffar på frihamnen

Frihamnen:

Frihamnen:

Frihamnen: Flygfoto över Frihamnen

Frihamnen: Flygfoto över Frihamnen

Frihamnen: Natt i Frihamnen

Frihamnen: Natt i Frihamnen

Frihamnen: Vinter i Frihamnen

Frihamnen: Vinter i Frihamnen

Frihamnen: Vy över Frihamnen

Frihamnen: Vy över Frihamnen

Frihamnen: Porten till Frihamnen 1958

Frihamnen: Porten till Frihamnen 1958

Frihamnen. Lastfartyg

Frihamnen. Lastfartyg

Frihamnen: Bensinlokomotiv

Frihamnen: Bensinlokomotiv

Frihamnen: Fångdamm

Frihamnen: Fångdamm

Frihamnen: Banankompaniet

Frihamnen: Banankompaniet

Frihamnen: Kajlagring

Frihamnen: Kajlagring

Frihamnen: Båtdragare

Frihamnen: Båtdragare

Frihamnen: Bilar

Frihamnen: Bilar

Frihamnen: Hamnbassängen

Frihamnen: Hamnbassängen

Frihamnen: Bilar

Frihamnen: Bilar

Frihamnen: Utsikt över Frihamnen från Tullbevakningsbyggnadens tak.

Frihamnen: Utsikt över Frihamnen från Tullbevakningsbyggnadens tak.

Frihamnen: Uppställning av nya bilar i Frihamnen

Frihamnen: Uppställning av nya bilar i Frihamnen

Frihamnen: I ett lastutrymme

Frihamnen: I ett lastutrymme

Frihamnen vid Värtahamnen

Frihamnen vid Värtahamnen

Frihamnen: Tullvaktstuga vid Frihamnens norra gränd

Frihamnen: Tullvaktstuga vid Frihamnens norra gränd

Frihamnen: Byggnad av viadukt till Frihamnens bangård.

Frihamnen: Byggnad av viadukt till Frihamnens bangård.

Frihamnen: Bergschaktning mellan Frihamnen och Lindarängen. Lokomotivkranar i arbete.

Frihamnen: Bergschaktning mellan Frihamnen och Lindarängen. Lokomotivkranar i arbete.

Frihamnen: Frihamnens huvudingång vid invigningen den 27 september 1926

Frihamnen: Frihamnens huvudingång vid invigningen den 27 september 1926

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen

Frihamnen. Fartyget "Caroline Smith" tillbaka efter sin jungfruresa på "The Swedish Chicago Line"

Frihamnen. Fartyget "Caroline Smith" tillbaka efter sin jungfruresa på "The Swedish Chicago Line"

Frihamnen: Kajbyggnad i Norra Bassängen, kajplats 1-4

Frihamnen: Kajbyggnad i Norra Bassängen, kajplats 1-4

Frihamnen: Kaj 3

Frihamnen: Kaj 3

Frihamnen: Dubbelkranar på kaj 3

Frihamnen: Dubbelkranar på kaj 3

Frihamnen: Fördäck på m/s Seattle

Frihamnen: Fördäck på m/s Seattle

Frihamnen: Dubbelkranar på kaj 2

Frihamnen: Dubbelkranar på kaj 2

Frihamnen: Kaj 5

Frihamnen: Kaj 5

Frihamnen: Tullbevakningsbyggnaden sedd inifrån hamnen

Frihamnen: Tullbevakningsbyggnaden sedd inifrån hamnen

Frihamnen: Bergsprängning i överschakt.

Frihamnen: Bergsprängning i överschakt.

Frihamnen: Utfyllnad av pir 1.

Frihamnen: Utfyllnad av pir 1.

Frihamnen: Magasin 1, exteriör från sjösidan

Frihamnen: Magasin 1, exteriör från sjösidan

Frihamnen: Administrationsbyggnaden (sedd inifrån hamnen)

Frihamnen: Administrationsbyggnaden (sedd inifrån hamnen)

Frihamnen: Interiör av bottenvåningen i magasin 1

Frihamnen: Interiör av bottenvåningen i magasin 1

Frihamnen: Invigningen den 10 oktober 1919, magasin 1 och s/s Annie Johnson. Invigningspaviljongen till vänster.

Frihamnen: Invigningen den 10 oktober 1919, magasin 1 och s/s Annie Johnson. Invigningspaviljongen till vänster.

Frihamnen: Invigningen den 10 oktober 1919, magasin 1 och s/s Annie Johnson. Invigningspaviljongen till vänster.

Frihamnen: Invigningen den 10 oktober 1919, magasin 1 och s/s Annie Johnson. Invigningspaviljongen till vänster.

Frihamnen: Magasin 2, västra gaveln

Frihamnen: Magasin 2, västra gaveln

Frihamnen: "Johnson-båt" under lossning vid magasin 1, lossning utsides till Finlandsbåt. I bakgrunden Magasin 2.

Frihamnen: "Johnson-båt" under lossning vid magasin 1, lossning utsides till Finlandsbåt. I bakgrunden Magasin 2.

Frihamnen: Från invigningen av den första delen av den provisoriska Frihamnen den 10 oktober 1919

Frihamnen: Från invigningen av den första delen av den provisoriska Frihamnen den 10 oktober 1919

Frihamnen: Magasin 2 med kranutrustning

Frihamnen: Magasin 2 med kranutrustning

Frihamnen: Hamnbassängen 1924. Kajerna provisoriskt upplåtna för export av props

Frihamnen: Hamnbassängen 1924. Kajerna provisoriskt upplåtna för export av props

Frihamnen: Kaj 3

Frihamnen: Kaj 3

Frihamnen: Kranar och hamnplan med spåranordningar vid magasin 2

Frihamnen: Kranar och hamnplan med spåranordningar vid magasin 2

Frihamnen: Interiör från magasin 2

Frihamnen: Interiör från magasin 2

Frihamnen: Pålning för kaj dels från ställning dels från pråm

Frihamnen: Pålning för kaj dels från ställning dels från pråm

Frihamnen: Kungabesök vid invigningen 27 september 1926

Frihamnen: Kungabesök vid invigningen 27 september 1926

Frihamnen: Bilar, förpackade i lådor och i färdigt skick lagrade på planen väster om magasin 2

Frihamnen: Bilar, förpackade i lådor och i färdigt skick lagrade på planen väster om magasin 2

Frihamnen: Gruppbild av arbetsstyrkan

Frihamnen: Gruppbild av arbetsstyrkan

Frihamnen: Magasin 3, interiör av Frihamnsbolagets kontor

Frihamnen: Magasin 3, interiör av Frihamnsbolagets kontor

Frihamnen: Tullbevakningens lokal vid entrén

Frihamnen: Tullbevakningens lokal vid entrén

Frihamnen: Magasin 3

Frihamnen: Magasin 3

Frihamnen: Ford Motor Company´s komplex i Frihamnen. Lagerhall för automobiler.

Frihamnen: Ford Motor Company´s komplex i Frihamnen. Lagerhall för automobiler.

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, kontoret

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, kontoret

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, lunchrummet

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, lunchrummet

Frihamnen: M/s Vaalaren lossar vinfat

Frihamnen: M/s Vaalaren lossar vinfat

Frihamnen: Den 23 oktober 1919

Frihamnen: Den 23 oktober 1919

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, köket

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, köket

Frihamnen: Ford Motors company´s komplex i Frihamnen, reservdelslagret

Frihamnen: Ford Motors company´s komplex i Frihamnen, reservdelslagret

Frihamnen. Uppställningsplats för importerade bilar. Lyftkranar i bakgrunden

Frihamnen. Uppställningsplats för importerade bilar. Lyftkranar i bakgrunden

Frihamnen: Kaj 2 från taket på magasin 1

Frihamnen: Kaj 2 från taket på magasin 1

Frihamnen: Södra bassängen

Frihamnen: Södra bassängen

Frihamnen: Planen väster om magasin 2

Frihamnen: Planen väster om magasin 2

Frihamnen: Styckegodslagring framför magasin 3

Frihamnen: Styckegodslagring framför magasin 3

Frihamnen: Torsdagen den 17 augusti 1944

Frihamnen: Torsdagen den 17 augusti 1944

Frihamnen: A: Olsson kör vagn med torkad frukt

Frihamnen: A: Olsson kör vagn med torkad frukt

Frihamnen: Den första fredstraktorn - Fordson Major - lossas den 7 juli 1945

Frihamnen: Den första fredstraktorn - Fordson Major - lossas den 7 juli 1945

Frihamnen: Lastkranar mot skyn

Frihamnen: Lastkranar mot skyn

Frihamnen: Argentinska päron och brasilianskt kaffe i Stockholms Frihamns lager

Frihamnen: Argentinska päron och brasilianskt kaffe i Stockholms Frihamns lager

Frihamnen: Lossning av bananstockar

Frihamnen: Lossning av bananstockar

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.