Foto

Frihamnen: Tullvaktstuga vid Frihamnens norra gränd

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om åtgärder mot hälsovådliga förhållanden i tullbevakningens vaktrumslokaler – Stadsfullmäktige 1912

Motion om åtgärder mot hälsovådliga förhållanden i tullbevakningens vaktrumslokaler – Stadsfullmäktige 1912