Foto

Frihamnen: Den första fredstraktorn - Fordson Major - lossas den 7 juli 1945

Fordson var ett dotterbolag till Ford Motor company. Efter hösten 1964 benämndes traktorerna bara Ford.