Foto

Frihamnen: Tullbevakningsbyggnaden sedd inifrån hamnen