Foto

Frihamnen: Hamnbassängen 1924. Kajerna provisoriskt upplåtna för export av props