Foto

Frihamnen: Frihamnens huvudingång vid invigningen den 27 september 1926