Foto

Frihamnen: Bilar, förpackade i lådor och i färdigt skick lagrade på planen väster om magasin 2