Foto

Frihamnen: Styckegodslagring framför magasin 3

Styckegods är gods förpackat i lådor och kartonger.