Foto

Frihamnen: Utsikt över Frihamnen från Tullbevakningsbyggnadens tak.