Foto

Frihamnen: Byggnad av viadukt till Frihamnens bangård.