Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stadsmuseet i Stockholm

Svenska Amerika Liniens fartyg Krageholm för med sig tungt vatten från USA som ska förvaras i Frihamnen tills atomkraftverket i Ågesta är byggt

Uppdaterad