Foto

Frihamnen: Lastkranar mot skyn

Fartyget Mora från Göteborg syns vid kajkanten.