Foto

Frihamnen: Administrationsbyggnaden (sedd inifrån hamnen)