Foto

Frihamnen: Bergschaktning mellan Frihamnen och Lindarängen. Lokomotivkranar i arbete.