Foto

Utsikt från Kaknästornet åt nordost mot Loudden, Frihamnen och Lidingö