Foto

Frihamnen: Dubbelkranar på kaj 2

Vid kajen ligger m/s Pedro Christophersen förtöjd. Hon var byggd i Danmark 1913.