Sök

Sökresultat

54 träffar på Taxor

Roddarmadamer ansöker om att få höja taxorna på långa roddresor

Roddarmadamer ansöker om att få höja taxorna på långa roddresor

Stadhga för bryggiare-embetet, och huru med thesz ööl-proff och taxa hålles skal, jemwäl krögarna som thet kannetals försälia,...

Stadhga för bryggiare-embetet, och huru med thesz ööl-proff och taxa hålles skal, jemwäl krögarna som thet kannetals försälia,...

Om them som ropa och skrika på gatun .

Om them som ropa och skrika på gatun .

Demonstration av taxa och biljett i det nya tunnelbanesystemet

Demonstration av taxa och biljett i det nya tunnelbanesystemet

Litteraturafton, grupporträtt av unga författare. En ung kvinna har en tax i famnen

Litteraturafton, grupporträtt av unga författare. En ung kvinna har en tax i famnen

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Sturegatan söderut. En kvinna med två taxar passerar ett gathörn

Sturegatan söderut. En kvinna med två taxar passerar ett gathörn

Skräddare-Taxa.

Skräddare-Taxa.

Skomakare-Taxa.

Skomakare-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Skinnare-Taxa.

Skinnare-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Kungsgatan 18, Kungshallen. Taxklubben har utställning. En tax i en box

Kungsgatan 18, Kungshallen. Taxklubben har utställning. En tax i en box

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.