Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860

Industrialismen kom igång ordentligt i mitten på 1800-talet. Tekniska nyheter introducerades för stadens invånare, bland annat vatten- och avloppsledningar. Dessa började byggas ut i delar av staden i början av 1860-talet. I denna skrift bestämmer Vattenledningsöverstyrelsen användningsavgifter, vad som gäller när man anlitar folk för att installera vattenledningar i fastigheterna och så vidare. 15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad