Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm.

I denna stadga bestämmer stadens styrelse att alla handlare måste tillhöra en societet (ungefär samma som skrå eller gille). Man bestämmer också vad varje typ av handlare ska ha i sitt sortiment. Gränserna är alltså skarpa: om någon skulle saluföra en vara som inte är tillåten för det egna skrået, blir det böter. Man kan tänka sig att handlarna klagade hos de styrande om någon försökte sälja otillåtna varor! Skråväsendet avskaffades helt 1864. Läs här vad exempelvis apotekarna och kryddkrämarna fick sälja i sina bodar, men inte glashandlarna! 8 sidor. Frakturstil

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad