Text

Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm.

I denna stadga bestämmer stadens styrelse att alla handlare måste tillhöra en societet (ungefär samma som skrå eller gille). Man bestämmer också vad varje typ av handlare ska ha i sitt sortiment. Gränserna är alltså skarpa: om någon skulle saluföra en vara som inte är tillåten för det egna skrået, blir det böter. Man kan tänka sig att handlarna klagade hos de styrande om någon försökte sälja otillåtna varor! Skråväsendet avskaffades helt 1864. Läs här vad exempelvis apotekarna och kryddkrämarna fick sälja i sina bodar, men inte glashandlarna! 8 sidor. Frakturstil

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Så här källhänvisar du till en text

Om du använder en text som källa ska du alltid ange vem som skrivit texten. Om det är en arkivhandling ska du ange var (i vilket arkiv) originaltexten finns. Om det är en bok eller artikel ska du ange utgivare och år om informationen finns tillgänglig.

Författare

Borgmästare och råd i Stockholm

Skapad

1 januari 1641

Utgiven av

[Kungl. tryckeriet]

Objekt-ID

-

Har du frågor om texten?

Rättigheter