Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1642-10-01). Stockholms stadsmuseum

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

Spannmål, liksom andra varor som fördes in i staden skulle vägas (mätas). Här skriver stadens styrelse hur detta ska gå till. En mätare skulle utföra mätningen, antingen i det speciella "mäthuset" eller i det egna huset. Det var noga att köparen fick exakt den mängd spannmål som han hade betalt för, annars väntade böter för säljaren. En avgift för varje mätt tunna skulle också betalas. 3 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad