Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1636). Stockholms stadsmuseum

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

Denna text är författad av överståthållaren och borgmästarna med rådet. Den handlar om borgmästarna i stadens styrelse och arbetsfördelningen dem emellan. Det fanns fyra borgmästare. Var och en hade sina ansvarsområden.

När arbetsåret är slut ska varje borgmästare framträda inför sina kollegor med sitt protokoll och berätta om verksamheten som varit. När han fått "godkänt" ska han sätta sig ner och nästa borgmästare börjar berätta om sin verksamhet det gångna året. Vid valborg får de sedan veta om de skött sina ämbeten till belåtenhet eller om någon ändring ska göras. I praktiken var det sällan som dessa möten blev av! 9 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad