Sök

Sökresultat

16 träffar på Stockholms magistrat

Stockholms magistrat och rådhusrätt vill bygga arbetshus åt de fattiga på Barnängen år 1675

Stockholms magistrat och rådhusrätt vill bygga arbetshus åt de fattiga på Barnängen år 1675

"Till Den Högädle Magistraten uti Stockholm..." 1771

"Till Den Högädle Magistraten uti Stockholm..." 1771

[Skomakarskråets regler från 1400-talet] Skomakara-skra : Skomakare-Skrå-ordning, af Stockholms stads magistrat gillad och stadfäst år 1474, jemte några sedan tillagda stadganden /  Utgiven af Joh. G. Liljegren

[Skomakarskråets regler från 1400-talet] Skomakara-skra : Skomakare-Skrå-ordning, af Stockholms stads magistrat gillad och stadfäst år 1474, jemte några sedan tillagda stadganden / Utgiven af Joh. G. Liljegren

Slaktare kräver plank för skydd mot skomakare

Slaktare kräver plank för skydd mot skomakare

Fånge kräver uppehåll av den som låtit fängsla honom

Fånge kräver uppehåll av den som låtit fängsla honom

"Publication angående Skogzhygge och Stadzhagen" 1721

"Publication angående Skogzhygge och Stadzhagen" 1721

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Anna Matzdotters klagobrev till överståthållaren och magistraten 1646

Anna Matzdotters klagobrev till överståthållaren och magistraten 1646

Sara Nilsdotter anklagas för barnamord 1625

Sara Nilsdotter anklagas för barnamord 1625

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Sommaren 1966 (1): Kommentarer till verksamheten på Barnens ö

Sommaren 1966 (1): Kommentarer till verksamheten på Barnens ö

Sommaren 1967 (1): Kommentarer till verksamheten på Barnens ö

Sommaren 1967 (1): Kommentarer till verksamheten på Barnens ö

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.