Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Respass Alingsås-Stockholm

Bilden föreställer herr Caspar Langlets respass som han behövde ha för att kunna resa sträckan Alingsås-Stockholm

Ett sådant här dokument var man tvungen att skaffa sig om man tänkte sig att resa över länsgränsen i Sverige. Om man var bosatt i huvudstaden och behövde göra en resa så var det till Överståthållarämbetet man vände sig till för att få resetillstånd. Ibland kunde också präster och lägre tjänstemän utfärda respass.

Idén med att ha en identitetshandling att visa upp vid resa är således inte ny. Det var Gustav Vasa som införde respassen på 1500-talet. Motiven för att kräva dessa handlingar har varit flera, ex. i orostider har man velat ha kontroll över hur folk rörde sig. Man ville också i möjligaste mån förhindra att fattiga människor rörde sig över landet för att tigga ihop till sitt uppehälle. Detta kunde man försvåra genom avslag på en ansökan. Man var ju tvungen att ange ett motiv för sin resa.

Herr Casper Langlett i Alingsås har här ansökt och fått beviljat att göra en resa till Stockholm och "flere orter inom riket". Skälet han anger är "egna, angelägne ärender". Han vill vara borta i tre månader "från denna dag".  Troligtvis så var han tvungen att visa upp sitt tillstånd flera gånger under resan när någon frågade. Exempel på resesituationer: om han åkte hästskjuts så måste han visa upp sitt tillstånd, om han tog in på ett härbärge (hotell) var han tvungen att visa upp det. Och så vidare. Respassen avskaffades inte förrän på 1860-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad