Dokumentets förstasida
Text
Författare: Liljegren, Joh. G. Stockholms stadsmuseum

[Skomakarskråets regler från 1400-talet] Skomakara-skra : Skomakare-Skrå-ordning, af Stockholms stads magistrat gillad och stadfäst år 1474, jemte några sedan tillagda stadganden / Utgiven af Joh. G. Liljegren

Detta är en så kallad skråordning från medeltidens Stockholm, en skomakarskråets regler för dess medlemmar. Språket är fornsvenska. Utgivaren har också lagt till en översättning till 1830-talets svenska.
85 sidor. Frakturstil.

Se även länken till 1476 års skråordning från Stockholms Stads Skomakareskrå. Länken går till Riksantikvarieämbetets webbplats där du kan läsa mer om skråordningen, och dessutom se hur originalet ser ut. Det är en handskrift på pergament från Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad