Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Till Den Högädle Magistraten uti Stockholm..." 1771

Hyllningsdikt från 1771. Mottagare av hyllningen: Stockholms dåvarande lokala styrelsemän inom stadens magistrat. Som ansvarig för diktverk står signaturen J.D.W.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad