Text

"Till Den Högädle Magistraten uti Stockholm..." 1771

Hyllningsdikt från 1771. Mottagare av hyllningen: Stockholms dåvarande lokala styrelsemän inom stadens magistrat. Som ansvarig för diktverk står signaturen J.D.W.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

"Skugge-Målning af Svears Frögd..." 1766

"Skugge-Målning af Svears Frögd..." 1766